Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj jesteś, to znaczy, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookie i innych podobnych technologii w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej: xxxx, w ramach której funkcjonuje nasz portal internetowy.

Na wstępie informacja formalna – administratorem strony jest

eMMed Sp. z o.o.

Marszałkowska 15

35-215 Rzeszów

NIP 5170421424

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres: biuro@emmed.rzeszow.pl

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

Kontaktując się z nami, dodając komentarze na portalu przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics.

Wykorzystujemy pliki cookies własne, byś mógł w sposób komfortowy korzystać ze strony Portalu.

Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymag anych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

DANE OSOBOWE – KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

eMMed Sp. z o.o.

Marszałkowska 15

35-215 Rzeszów

NIP 5170421424

 

JAKIE UPRAWNIENIA CI PRZYSŁUGUJĄ ?

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas:

 1. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych,
 3. prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 6. prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania Twoich danych w uzasadnionym interesie Administratora).

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody:

 1. masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy (niezbędne w celu świadczenia usługi):
 2. masz prawo do przenoszenia danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 15 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem biuro@emmed.rzeszow.pl Możemy odmówić Ci realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by skontaktować się z nami lub dodać komentarz na Portalu.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE?

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. eMMed Sp. z o.o.  jako administrator danych osobowych, a także:
 2. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego np. sądy lub organy administracji publicznej, organy państwowe,
 3. podmioty świadczące usługi IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne, przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z eMMed Sp. z o.o.  i wyłącznie zgodnie z poleceniami eMMed Sp. z o.o.  .

KIEDY I W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE ?

Kontakt e-mail 

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.  Nie zapisujemy tych informacji do jakichkolwiek zewnętrznych baz, wszystko odbywa się jedynie w ramach obsługi poczty e-mail. Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Obsługa poczty e-mail traktowana jest jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Analiza i statystyka – szczegóły

Prowadzę działania analityczne i statystyczne z wykorzystaniem Google Analytics. W ramach narzędzi analitycznych mam dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.

Informacje Anonimowe same w sobie nie mają charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają na identyfikację Użytkownika.

Przetwarzanie Informacji Anonimowych oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na tworzeniu, przeglądaniu i analizowaniu statystyk związanych z aktywnością użytkowników na Portalu w celu zapewnienia optymalizacji Portalu.

Szczegóły związane z Google Analytics zostały przedstawione w polityce plików cookies dostępnej na stronie Portalu.

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE?

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

– w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę,

– w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu,

– w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

CZY TWOJE DANE SĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW TRZECICH (SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO)?

Twoje dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Niektórzy spośród dostawców wykorzystywanego przez nas oprogramowania np. Google mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, weryfikujemy, aby Partnerzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) stosowanie do zapisów art. 46 ust. 2 RODO. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do nas.