Our Shop

Praktyki eMMed

1800,00 

Kup teraz
Kategoria:

Bezpieczne transakcje

Udostępnij znajomym:

Udostępnij:

Praktyki eMMed

Dzień w Gabinecie eMMed wraz z mgr pielęgniarstwa Magdaleną Mróz. Duża dawka wiedzy i praktyki wraz z odsłonięciem kulis pracy naszego gabinetu.

Zakres szkolenia: praktyki eMMed to 8h spędzonych w gabinecie z przypadkami z którymi spotykamy się na co dzień. Kursant ma możliwość zapoznania się z obsługą pacjenta, oraz przeprowadzanymi zabiegami, terapią i zaleceniami dla pacjetna.

INSTRUKTOR

Magdalena Mróz

Magister pielęgniarstwa, podolog, edukatorka cukrzycy. Ukończyła studia pielęgniarskie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jej specjalnością, a jednocześnie pasją jest pielęgnacja ran przewlekłych, skutkująca przyśpieszonym procesem ich trudnego gojenia. Jest autorką licznych artykułów do czasopism branżowych. Od lat organizuję i prowadzi tematyczne szkolenia, konferencje oraz wykłady dla personelu medycznego, podologów oraz pacjentów.
Właścicielka Centrum Medycznego w Rzeszowie zajmującego się leczeniem ran, podologią i kosmetologią. Na co dzień zajmuję się specjalistycznym leczeniem ran. W swojej pracy szerzy holistyczne podejście do pacjenta, zmniejszając tym samym deficyty w sferze bio-psycho-społecznej. Tematyka leczenia ran jest obszerną dziedziną. W gabinecie Centrum Medycznym eMMed usługi dotyczące leczenia ran prowadzone są przez doświadczony, interdyscyplinarny zespół składający się z lekarzy, pielęgniarek i podologów. 

SZKOLENIA

Jakie korzyści?

Udział w szkoleniach z tematyki leczenia ran, opatrunków specjalistycznych, edukacji cukrzycowej, zespołu stopy cukrzycowej i jego profilaktyki może przynieść wiele korzyści, zarówno dla profesjonalistów medycznych, jak dla osób, które zaczynają dopiero swoją przygodę. Oto niektóre z głównych korzyści wynikające z takich szkoleń:

Doskonalenie umiejętności klinicznych

Szkolenia te pomagają specjalistom doskonalić swoje umiejętności w zakresie opieki nad pacjentami z ranami i cukrzycą. Dzięki temu lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy ochrony zdrowia mogą świadczyć bardziej skuteczną opiekę pacjentom.

Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Szkolenia pomagają pracownikom służby zdrowia, takim jak lekarze, pielęgniarki i technicy medyczni, doskonalić swoje umiejętności w zakresie leczenia ran i opieki nad pacjentami z cukrzycą. To prowadzi do poprawy jakości opieki i wyników leczenia.

Zwiększenie satysfakcji z pracy

Dla specjalistów poszerzanie wiedzy i umiejętności może być motywujące, co przekłada się na większą satysfakcję z pracy.

Zmniejszenie ryzyka powikłań

Poprzez skuteczne szkolenia pracownicy służby zdrowia zdobywają wiedzę na temat skomplikowanych przypadków ran, cukrzycy i zespołu stopy cukrzycowej, co pomaga w zapobieganiu powikłaniom i i pomaga w podjęciu szybkiej reakcji w przypadku wystąpienia problemów.

Lepsza edukacja pacjentów

Szkolenia w zakresie edukacji cukrzycowej pomagają pracownikom służby zdrowia w przekazywaniu pacjentom ważnych informacji na temat zarządzania cukrzycą, zdrowego stylu życia i monitorowania poziomu cukru we krwi. Pacjenci, którzy są dobrze poinformowani, mogą lepiej kontrolować swoją chorobę.”Cukrzyk, który wie więcej – żyje dłużej ” prawidłowa edukacja pacjentów stanowi najtańszą i najlepszą formę prewencji.

Zwiększenie zaufania pacjentów

Pacjenci ufają profesjonalistom, którzy wykazują się wiedzą i umiejętnościami w danej dziedzinie. Udział w szkoleniach może zwiększyć zaufanie pacjentów do opieki, którą otrzymują. Zgodnie z maksymą: “Kto stoi w miejscu – ten cofa się “, aktualizacja wiedzy medycznej jest wpisana w profesję zawodów medycznych.

SZKOLENIA

Dla kogo są nasze szkolenia?

Szkolenia z tematyki leczenia ran, opatrunków specjalistycznych, edukacji cukrzycowej, zespołu stopy cukrzycowej i jego profilaktyki są przeznaczone dla szerokiego spektrum osób i zawodów, które mogą mieć kontakt z pacjentami lub pracować w dziedzinach związanych z opieką zdrowotną. Oto kto może skorzystać z tych szkoleń:

Podsumowując, szkolenia związane z leczeniem ran, opatrunkami specjalistycznymi, edukacją cukrzycową, zespołem stopy cukrzycowej i jego profilaktyką są dostępne dla różnych grup zawodowych i osób zainteresowanych, aby pomóc w poprawie opieki zdrowotnej i zarządzaniu zdrowiem pacjentów.